Achtergrond inleiding

Op KPZ word je opgeleid tot leraar basisonderwijs. Na het afronden van de opleiding aan KPZ ben je startbekwaam om met kinderen van vier tot en met veertien jaar te werken.

Klik door naar de volgende pagina's: lesaanbod, inschrijven, stage, stage in het buitenland, kosten, studiekeuzeactiviteiten, Paboys, studievereniging Eudaimon.

 

Bruisende start van je studie
Na succesvolle hbo Bruisweken in 2015, 2016 en 2017 zal KPZ ook studiejaar 2018/2019 starten met een bruisend introductieprogramma voor de eerstejaars voltijd. Het introductieprogramma wordt georganiseerd door KPZ in samenwerking met Buro Ruis en vindt plaats op KPZ, de Bruiscamping en in en rond de binnenstad.
 
Je studie start op maandag 27 augustus om 9.00 uur op KPZ. Je maakt kennis met je klasgenoten, je studieloopbaanbegeleider en met de mentoren die de groepen tijdens de Bruisweek zullen begeleiden. Na de kennismaking vertrek je op de fiets naar de Bruiscamping waar je twee nachten slaapt in een tweepersoonstent. Spannend? Ja, misschien wel. Maar ook erg leuk! Door een intensief programma met elkaar te beleven leer je je studiegenoten goed kennen. De meest gehoorde uitspraak afgelopen jaar: "We kennen elkaar nog maar één dag en zijn nu al een groep!"

Op KPZ portal (aspirantensite) vind je meer informatie en tijdens de informatiemiddag in juni word je ook uitgebreid geïnformeerd.

Bekijk de aftermovie van Bruisweek 2017

 

Opleiding Leraar Basisonderwijs
De opleiding bestaat uit vier studiejaren van twee semesters. In een semester heb je lesweken, toetsweken en stageweken. Voorafgaand aan de stageweken heb je tijdens een lesweek af en toe een stagedag.

Gedurende een lesperiode komen ongeveer tien modules of vakken aan bod. Op KPZ-portal vind je in ‘Mijn Semester’ alle informatie die je nodig hebt om overzicht te krijgen op de studie, toetsing en praktijkopdrachten. Ook vind je op deze site de les- en toetsroosters, zodat je jouw studie goed kunt plannen.

Als student volg je niet alleen lessen, maar loop je ook stage en werk je in studiegroepen. Een studiegroep bestaat uit vier of vijf studenten waarmee je samenwerkt aan een opdracht. Theorie en praktijk zijn nauw verweven. We bieden een gevarieerd studieprogramma en een heldere studieopzet volgens het modulesysteem. Als student weet je precies wat er per periode van je verwacht wordt en wat je van de opleiding kunt verwachten.

Per studiejaar is de totale studiebelasting 60 credits. De opleiding omvat in totaal 240 credits.

Toelatingscriteria
Doe je de havo of zit je op het mbo en wil je naar de pabo? Dan moet je aan specifieke toelatingseisen voldoen. Daarvoor zijn door CITO toelatingstoetsen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek ontworpen. Je kunt deelnemen aan extra cursussen (lang en kort) om je kennis van deze vakgebieden te vernieuwen. Aanmelden gaat via de site www.goedvoorbereidnaardepabo.nl. Ook vind je op deze site voorbeelden van toelatingstoetsen en alle benodigde informatie met betrekking tot het maken van een toelatingstoets.

Lestijden
De voltijdopleiding is een dagopleiding. We verwachten van je dat je alle dagen van de week beschikbaar bent voor de pabo en je stageschool. Per jaar en per semester krijg je een goed overzicht van alle activiteiten. Alle roosters worden gepubliceerd op de KPZ-portal.

 • Les 1     08.45 - 10.15 uur
 • Les 2     10.30 - 12.00 uur
 • Les 3     12.30 - 14.00 uur
 • Les 4     14.15 - 15.45 uur
 • Les 5     16.00 - 17.30 uur

Begeleiding
Goede begeleiding tijdens studie en stage vinden wij erg belangrijk. In de begeleiding staan altijd je eigen kwaliteiten centraal ten opzichte van het beroep leraar basisonderwijs. We kijken naar jouw mogelijkheden, maar stellen ook eisen zodat jij een top-leraar wordt. De specifieke zorg die we kunnen bieden is terug te vinden in ons Zorgschema.

 • De studieloopbaanbegeleider (SLB’er) zorgt voor directe studiebegeleiding tijdens de contacturen die in het rooster zijn ingepland. Je wordt geïnformeerd over de organisatie en de inhoud van de opleiding, bespreekt ervaringen naar aanleiding van de stage en je wordt begeleid in je studieplanning. 
  In pabo 3 en 4 komt het accent steeds meer op jouw eigen ontwikkeling te liggen. Ook de rol van de studieloopbaanbegeleider verandert. In elk studiejaar heb je in ieder geval 2x per jaar een individueel gesprek met je SLB’er over jouw studievoortgang.
 • De vakdocenten zijn verantwoordelijke voor de theoretisch vorming en de koppeling naar de praktijk.
 • Tijdens stage (praktijk) word je begeleid door de mentor van de stageschool. Daarnaast heb je gesprekken met een rayondocent over je functioneren op de basisschool.
 • De opleidingsmanager heeft het totaaloverzicht over het functioneren van de studenten. Wanneer er door een overmachtssituatie aanpassingen nodig zijn om de studie mogelijk te maken, gaat de opleidingsmanager samen met de SLB’er met je in gesprek over alle mogelijkheden.

Met meer diploma’s van school
Tijdens de opleiding kun je kiezen voor extra diplomatrajecten. Je kunt bijvoorbeeld kiezen om meer te weten over vernieuwingsonderwijs zoals Jenaplan, Dalton of OGO. Je volgt extra bijeenkomsten en loopt stage op een school voor vernieuwingsonderwijs. Je kunt er ook voor kiezen om het diploma godsdienst & levensbeschouwing, schrijven of interne cultuurcoördinator te gaan halen.

Schrijfdiploma

Paboys
De verhouding jongens/meisjes op de voltijdopleiding is 21/79. Voor de jongens worden regelmatig extra activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld een lezing, gameavond, rondleiding bij Xperium in Arnhem of een clinic.

 

 

7. Dimitri
Achtergrond voor blok

Dmitri Hogenkamp

Student voltijdopleiding

Op de KPZ word je uitgedaagd om je eigen visie te ontwikkelen op onderwijs. Je wordt er telkens aan herinnerd dat je als leerkracht iets van jezelf meegeeft. Dat betekent ook dat je moet nadenken over wat jij wil meegeven, wie ben jij, waar sta jij voor?

Ik wil als leerkracht leerlingen meegeven dat ze nergens te klein voor zijn, dat zij in hun kracht staan. Zij maken deel uit van de toekomst, een toekomst waar zij aan gaan bijdragen. Er is een hele wereld om te ontdekken voor deze kinderen. Ik wil ze de kans bieden om grenzen op te zoeken en ondernemend te zijn. Om ze kritisch naar de wereld te laten kijken met een onderzoekende blik. Veiligheid, gelukkig zijn, samenwerken, dat is de basis om samen de toekomst in te gaan. Niet alleen voor deze kinderen, maar ook voor ons als leerkrachten.

Blijf nieuwsgierig, wij zijn immers geen arbeiders van het onderwijs, maar ingenieurs.