Inschrijven

  • Tussen 1 oktober en 31 augustus kun je je aanmelden voor de voltijdopleiding via Studielink, de online inschrijfapplicatie voor het Hoger Onderwijs.
  • Wanneer wij jouw inschrijfverzoek via Studielink hebben ontvangen, sturen we je per e-mail informatie met betrekking tot de toelatingstoetsen en het verloop van de inschrijving.
  • Je ontvangt een e-mail met inloggegevens voor KPZ Portal, onze intranetpagina met informatie over de start van de opleiding.
  • Op 28 juni vindt de informatiebijeenkomst (voor nieuwe studenten die zich hebben aangemeld) plaats. Tijdens deze bijeenkomst krijg je o.a. informatie over de entreetoetsen, talentontwikkeling en de Summercourses. Je ontvangt via de studentenadministratie een uitnodiging voor deze informatiebijeenkomst.
  • Je wordt ingeschreven als je aan alle toelatingseisen voldoet.


Toelatingscriteria
Je kunt de voltijdopleiding aan KPZ volgen als je een diploma vwo, havo of mbo niveau 4 hebt behaald. Daarnaast gelden er bijzondere nadere vooropleidingseisen voor de pabo. Sinds 2015 moeten havisten en mbo’ers die de opleiding Leraar Basisonderwijs willen volgen al vóór aanvang van de opleiding aantonen over voldoende parate kennis te beschikken m.b.t. de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.

Op de site www.goedvoorbereidnaardepabo.nl vind je alle informatie over deze bijzondere nadere vooropleidingseisen en de landelijke Pabo toelatingstoetsen van Cito. Wanneer je je hebt aangemeld via Studielink voor de pabo ontvang je een e-mail met informatie over de toelatingstoetsen met daarin een link voor directe toegang tot het inschrijfsysteem van Cito. Via dit systeem maak je een keuze voor de datum, tijdstip en locatie van de toelatingstoetsen die je moet maken.

Zit je in havo-3 en weet je al dat je naar de pabo wilt? Kies je vakkenpakket dan slim: http://goedvoorbereidnaardepabo.nl/havo-leerlingen-en-mbo-studenten/ondersteuning-voor-havo-leerlingen/


Start studiejaar/ Bruisweek
Alle eerstejaars studenten nemen deel aan de Bruisweek. Dit is de introductieweek voor de studenten uit Zwolle. De studenten worden op maandag 28 augustus 2017 verwacht op KPZ. Deze dag staat in het teken van kennismaken met elkaar en met de slb'er (studieloopbaanbegeleider). Na de kennismaking vertrekken alle eerstejaars studenten op de fiets naar de Bruiscamping. Je slaapt op de Bruiscamping in een tweepersoons tentje. Op de Bruiscamping, in de binnenstad en op KPZ neem je met je klas deel aan een bruisend programma. Je leert je studiegenoten en Zwolle door de diverse activiteiten goed kennen.

Het introductieprogramma duurt tot en met woensdag 30 augustus. Informatie hierover zal te zijner tijd op KPZ Portal te vinden zijn. Wanneer je je hebt aangemeld via Studielink, ontvang je in de maand mei een e-mail met inloggegevens voor KPZ Portal, onze intranetpagina met informatie over de start van de opleiding.

Bruisweek

De winnaars van studiejaar 2015-2016: het KPZ team!

Nivin 1
Achtergrond voor blok

Nivin Kauwhari

Student voltijdopleiding

“Ik heb voor de pabo gekozen, omdat ik iets wil doen voor kinderen. En dan vooral voor kinderen met een taalachterstand. Zelf ben ik als tienjarig meisje naar Nederland gekomen en sprak ik geen woord Nederlands. De leraren op mijn basisschool hebben me toen enorm geholpen. Door hen sta ik waar ik nu sta. Door hen ben ik geïnspireerd om de pabo te gaan doen en ook iets te doen voor kinderen die moeite hebben met taal.“