Achtergrond inleiding

Aan de opleiding zijn kosten verbonden, namelijk het collegegeld en de kosten voor boeken.

Klik door naar de volgende pagina's: algemene informatie, lesaanbod, inschrijven, stage, stage in het buitenland, studiekeuzeactiviteiten, Paboys, studievereniging Eudaimon.

Collegegeld
Het collegegeld wordt door de overheid vastgesteld. Voor het studiejaar 2017/2018 is dit vastgesteld op 
€ 2006,-. In de collegegeldwijzer vind je informatie over het instellingscollegegeld. 

Niet alle uitgaven die de school in het belang van het onderwijs of voor de persoonlijke vorming van de student doet, worden door het rijk gesubsidieerd. Hierbij kan gedacht worden aan werkweken, excursies en culturele activiteiten. Hiervoor ontvangt de student een aparte factuur gedurende het schooljaar.

Studielening
Als student heb je meestal niet veel te besteden. Rondkomen van de inkomsten van je bijbaan is vaak lastig. Lukt dit niet? Dan kun je ervoor kiezen om een lening af te sluiten. De bekendste en goedkoopste lening voor studenten is de studielening bij DUO.
Meer weten? Klik hier voor meer informatie over studielening.

Kosten voor boeken
De kosten voor de boeken in het eerste jaar zijn het hoogst: deze bedragen ongeveer € 850,-. Deze boeken gebruik je tijdens de gehele opleiding.

 

Student bij de kapstokken
Achtergrond voor blok

Ertugrul Erdem

Student voltijdopleiding

"Al sinds mijn eigen basisschoolperiode wist ik dat ik leraar wilde worden. Na mijn mbo opleiding onderwijsassistent heb ik besloten om verder te gaan voor leraar basisonderwijs op de KPZ. Het onderwijs spreekt mij aan, omdat je als leraar onderdeel uitmaakt van het leerproces van een kind. Het is belangrijk dat kinderen weten en voelen dat er iemand is die het interesseert wat er met ze gebeurt en hoe ze zich ontwikkelen. Ik vind het van belang dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen en kennis hebben van alles wat om hen heen speelt. Een leraar die is opgegroeid met verschillende culturen zie je niet gauw, ik wil er één van zijn."