Meer mannen op de pabo én in het onderwijs. Dat is het doel van het Paboys project. Het percentage jongens/meiden in het eerste jaar op KPZ is 20/80. Dat is hoger dan het landelijke gemiddelde, maar nog steeds te weinig.

Met behulp van het Paboys project wil KPZ:

 • de betrokkenheid van de mannelijke studenten bij de opleiding (inhoudelijk en bij activiteiten) vergroten;
 • de mannelijke studenten stimuleren (meer) initiatieven te tonen t.o.v. de opleiding;
 • dat het aantal mannelijk studenten dat zich aanmeldt voor het eerste jaar verhoogt;
 • de uitval van de mannelijke studenten in het eerste jaar vermindert;
 • het imago van het beroep leraar basisonderwijs verbeteren doordat de jongens enthousiast zijn over hun opleiding en het beroep.


Paboyscommissie
Gedurende een studiejaar worden er activiteiten door en voor de mannelijke studenten georganiseerd. Je kunt hierbij denken aan:

 • een gameavond
 • een rondleiding bij een bedrijf
 • sportieve activiteiten
 • onderwijs inhoudelijke activiteiten

Vind jij het leuk om activiteiten te organiseren voor de mannen, dan kun je zitting nemen in de Paboyscommissie.

Onderzoek
Er is veel onderzoek gedaan naar mannen op de pabo. Uit het onderzoek van Colenbrander & Visser 2010 blijkt dat 96% van de ondervraagden het belangrijk vinden dat er meer mannen in het basisonderwijs voor de klas komen te staan.

Argumenten die werden aangedragen zijn:

 • jongens/kinderen hebben ook mannelijke rolmodellen nodig;
 • jongens kunnen zich beter met mannelijke leerkrachten identificeren (belangrijk voor kinderen uit bijvoorbeeld één oudergezinnen;
 • de school moet een afspiegeling zijn van de samenleving;
 • mannelijke leerkrachten geven anders les;
 • bij mannelijke leerkrachten krijgen jongens meer ruimte om te dollen of stoeien;
 • mannen hebben, over het algemeen, meer overwicht/ meer gezag op kinderen;
 • mannelijke leerkrachten begrijpen (de gevoelens en problemen) van jongens beter;
 • mannen zorgen voor een andere sfeer of energie in een schoolteam;
 • mannen zorgen voor lucht/nuchterheid, humor, gezelligheid; mannen hebben een net iets andere kijk op de dingen waardoor mannen en vrouwen samen tot mooie ideeën kunnen komen.